saltatu edukira

Baltzu kudeatzailea

Akziodunak

Akziodunen osaketa

Akziodunen osaketa

[Akziodunen osaketa]

Organoak

[Organoak]

Eginkizunak

“SEED CAPITAL DE BIZKAIA, ARRISKU KAPITALEKO FUNTSA” eta “SEED CAPITAL DE BIZKAIA BI FCR” izeneko funtsak kudeatzeaz arduratzen da erakundea, hots, funtsa ordezkatu eta administratzea du helburu nagusi Baltzu Kudeatzaileak.

Partaideek ekarritako ondareek osatzen dute bi Funtsak eta, aztertu ondoren, Baltzu Kudeatzaileko Batzorde Betearazleak onesten dituen enpresa-egitasmoetan inbertitzeko erabili ohi dira.

Hauek dira Baltzu Kudeatzailaren eginkizunak:

  • Ondareak erakartzea.
  • Egitasmoak aztertu eta hautatzea.
  • Inbertsioa gauzatzea.
  • Partaidetutako enpresetako partaideen kudeaketari laguntzea.
  • Partaidetutako enpresen kontrola eta jarraipena.
  • Desinbertsioa.

Partaidetutako enpresen jarraipena

Gure partaidetza ez datza funtsak jartzean bakarrik; partaidetutako enpresak aurreikusitako xedeak erdiesten ote dituen jarraitzeko prozesuan, Baltzu Kudeatzaileak beharrezko baldintzak betetzen diren egiaztatzen du, honako ekintza hauen bidez:

  • Enpresak egoki deritzen bileretara joaten da.
  • Kontrol-sistemak ezartzen laguntzen du.
  • Enpresek finkatutako negozio-planaz arduratzen da, desbideratzeak aztertuz eta ekintza zuzentzaileak proposatuz.
  • Berariazko arazoak (teknikoak, merkataritzakoak, juridikoak) konpontzeko aholku ematen du.

Deialdiak

Akziodunen Ohiko Batzar Orokorra – 2019ko ekainaren 20

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ezohiko eta Unibertsal Batzar Orokorrera deitzen dizugu. Batzar horren lehenengo deialdia 2019ko ekainaren 20an 09:30etan izango da eta bigarrena, hurrengo egunean, ordu berean. Deialdi biak Bilboko Sabino Arana, 8. Zenbakiko 1. solairuan, izango dira.

Akziodunen Ezohiko Batzar Orokorra – 2019ko martxoaren 26

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ezohiko eta Unibertsal Batzar Orokorrera deitzen dizugu. Batzar horren lehenengo deialdia 2019ko martxoaren 26an 13:00etan izango da eta bigarrena, hurrengo egunean, ordu berean. Deialdi biak Bilboko Sabino Arana, 8. Zenbakiko 1. solairuan, izango dira.

Akziodunen Ohiko Batzar Orokorra – 2018ko ekainaren 22

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ohiko Batzar Orokorrera deitzen dizugu. Batzar horren lehenengo deialdia 2018ko ekainaren 22an goizeko 9:00etan izango da eta bigarrena, hurrengo egunean, ordu berean. Deialdi biak Bilboko Sabino Arana, 8. Zenbakiko 1. solairuan, izango dira.

Akziodunen Ohiko Batzar Orokorra – 2018ko martxoaren 16

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ohiko Batzar Orokorrera deitzen dizugu. Batzar horren lehenengo deialdia 2018ko martxoaren 16an eguerdiko 9:00etan izango da eta bigarrena, hurrengo egunean, ordu berean. Deialdi biak Bilboko Sabino Arana, 8. Zenbakiko 1. solairuan, izango dira.

Akziodunen Ohiko Batzar Orokorra – 2017ko ekainaren 23

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ohiko Batzar Orokorrera deitzen dizugu. Batzar horren lehenengo deialdia 2017ko ekainaren 23an eguerdiko 9:30etan izango da eta bigarrena, ekainaren 24an, ordu berean. Deialdi biak Bilboko Sabino Arana, 8. Zenbakiko 1. solairuan, izango dira.

Akziodunen Ezohiko Batzar Orokorra – 2017ko Martxoaren 23

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ezohiko Batzar Orokorrera deitzen dizugu. Batzar horren deialdia 2017ko martxoaren 23an goizeko 9:00etan izango da Bilboko Sabino Arana, 8. Zenbakiko 1. solairuan.

Akziodunen Ohiko Batzar Orokorra – 2016ko ekainaren 20

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ohiko Batzar Orokorrera deitzen dizugu. Batzar horren lehenengo deialdia 2016ko ekainaren 20an eguerdiko 9:30etan izango da eta bigarrena, ekainaren 21an, ordu berean. Deialdi biak Bilboko Sabino Arana, 8. Zenbakiko 1. solairuan, izango dira

Akziodunen Ezohiko Batzar Orokorra – 2016ko Martxoaren 21

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ezohiko Batzar Orokorrera deitzen dizugu. Batzar horren deialdia 2016ko martxoaren 21an goizeko 9:00etan izango da Bilboko Sabino Arana, 8. Zenbakiko 1. solairuan.

Akziodunen Ohiko Batzar Orokorra – 2015ko ekainaren 24

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ohiko Batzar Orokorrera deitzen dizugu. Batzar horren lehenengo deialdia 2015ko ekainaren 24an eguerdiko 11:00etan izango da eta bigarrena, ekainaren 25an, ordu berean. Deialdi biak Bilboko Sabino Arana, 8. Zenbakiko 1. solairuan, izango dira

Akziodunen Ohiko Batzar Orokorra – 2014ko ekainaren 16

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ohiko Batzar Orokorrera deitzen dizugu. Batzar horren lehenengo deialdia 2014ko ekainaren 16an eguerdiko 10:00etan izango da eta bigarrena, ekainaren 17an, ordu berean. Deialdi biak Bilboko Sabino Arana, 8. Zenbakiko 1. solairuan, izango dira

Akziodunen Ohiko Batzar Orokorra – 2013ko ekainaren 10

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ohiko Batzar Orokorrera deitzen dizugu. Batzar horren lehenengo deialdia 2013ko ekainaren 10ean eguerdiko 9:30ean izango da eta bigarrena, ekainaren 11n, ordu berean. Deialdi biak Bilboko Orueta Apezpikuaren kaleko 6. zenbakian (Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi Sustapen Saila)

Akziodunen Ohiko Batzar Orokorra – 2012ko ekainaren 28

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ohiko Batzar Orokorrera deitzen dizugu. Batzar horren lehenengo deialdia 2012ko ekainaren 28ko eguerdiko 9:30ean izango da eta bigarrena, ekainaren 29an, ordu berean. Deialdi biak Bilboko Orueta Apezpikuaren kaleko 6. zenbakian (Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi Sustapen Saila)

Skip to content